Polskie prawosławie

 
  Poprzednie
info
  Następne
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny ma ok. 600 tys., wyznawców, żyjących głównie w północno-wschodniej i wschodniej części Polski. Administracyjnie jest podzielony na 7 diecezji, z 235 parafiami. Językiem liturgicznym używanym w większości parafii jest cerkiewnosłowiański. Zdjęcia pokazują zarówno życie codzienne wiernych i duchownych, sakramenty, kultywowane święta, czy życie w monastyrach.