Portret prowincji

 
  Poprzednie
info
  Następne
Cykl „Portret prowincji” to próba wykonania aktualnego portretu Polaków żyjących poza wielkimi ośrodkami miejskimi w niewielkich miastach (do 30 tys.) i wsiach na terenie całego kraju, we wszystkich województwach. Całemu przedsięwzięciu przyświecało pytanie, jaka jest polska prowincja w oczach jej mieszkańców? Mając świadomość nieuchronności procesów globalizacji i unifikacji, które niewątpliwie zmieniają polską rzeczywistość, chciałem, jak powiedziała Zofia Rydet, dokonać pewnego balsamowania czasu, utrwalić to, co już się zmienia i co przestaje istnieć i może już w niedługim czasie będzie trudne do wyobrażenia. Oprócz fotografii wykonywanych wielkoformatową kamerą 4x5” powstał także zapis opowieści o życiu w konkretnym czasie i miejscu. Prezentowane fotografie to tylko niewielki wybór z tego przedsięwzięcia. Praca nad „Portretem prowincji” rozpoczęła się w 2010 roku i trwa nadal. Część fotografii została wykonana dzięki stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.