Wschodnie pogranicze

 
  Poprzednie
info
  Następne
21 grudnia 2007 roku w Polsce hucznie obchodzono wejście do strefy Schengen i tym samym zniesienie zachodnich granic i kontroli. Jednocześnie wschodnia granica Polski stała się częścią granicy Unii Europejskiej z krajami do niej nie należącymi.
To wschodnie pogranicze Polski, z przenikającymi się przez wieki kulturami: białoruską, ukraińską, żydowską i polską, jest niezwykle różnorodne kulturowo, religijnie oraz przyrodniczo. Tereny te, w większości są zaniedbane i niedoinwestowane, a ich mieszkańcy utrzymują się głównie z niewielkich gospodarstw rolnych.